Censo de fogaje de 1495.

02/02/2019
1 min lectura
ApellidoNombreOficioLugarNaciónSobrecullita
AlbarderoAudallaAlbarderoCalandaMudejarAlcañiz
AlbaroCalandaMudejarAlcañiz
AlfadariAudallaCalandaMudejarAlcañiz
AlfadariAudallaCalandaMudejarAlcañiz
AlfadariBraezAlaminCalandaMudejarAlcañiz
AlfaquetAliCalandaMudejarAlcañiz
AlfareroMahomaCalandaMudejarAlcañiz
alfareroAliAlfareroCalandaMudejarAlcañiz
Alfarin GarberoMahomaconsejeroCalandaMudejarAlcañiz
ArabuxMahomaCalandaMudejarAlcañiz
ArabuxBraezconsejeroCalandaMudejarAlcañiz
ArabuxCalandaMudejarAlcañiz
ArcanMahomaCalandaMudejarAlcañiz
ArcanAliCalandaMudejarAlcañiz
ArcanPupilos de mahomapupilosCalandaMudejarAlcañiz
AsensioAliCalandaMudejarAlcañiz
AyuMahomaCalandaMudejarAlcañiz
AyuBraezCalandaMudejarAlcañiz
ayuAliCalandaMudejarAlcañiz
BaquerMahomaCalandaMudejarAlcañiz
BolugnuelLos pupilos pupilosCalandaMudejarAlcañiz
BrizMahomaCalandaMudejarAlcañiz
BrunMaria CalandaMudejarAlcañiz
CaballeriaMosen felipeSeñor CalandaCristiano.Alcañiz
CabañasBraez , menorCalandaMudejarAlcañiz
CabañasAliCalandaMudejarAlcañiz
CabañasAudallaCalandaMudejarAlcañiz
ÇalagardetAliCalandaMudejarAlcañiz
ÇalagardetLos pupilos de AlipupilosCalandaMudejarAlcañiz
CalboEl pupil de MahomapupilosCalandaMudejarAlcañiz
ÇapateroEl pupil de AlipupilosCalandaMudejarAlcañiz
CarralbalboCalandaMudejarAlcañiz
CastellanoBraezCalandaMudejarAlcañiz
CastellanoAudallaCalandaMudejarAlcañiz
CaydosoBraezCalandaMudejarAlcañiz
CaydosoAliCalandaMudejarAlcañiz
CaydosocalemaCalandaMudejarAlcañiz
CebollaCalandaMudejarAlcañiz
ChicalaDuramenCalandaMudejarAlcañiz
Chicalael pupilo de DuramenCalandaMudejarAlcañiz
ChicalaAudallaCalandaMudejarAlcañiz
ChicalaAudallaCalandaMudejarAlcañiz
ChicalamahomaCalandaMudejarAlcañiz
Corintla pupilapupilosCalandaMudejarAlcañiz
CortesmahomaCalandaMudejarAlcañiz
cortesmahomaCalandaMudejarAlcañiz
Cortesla viuda de aliviudaCalandaMudejarAlcañiz
CortesAliconsejeroCalandaMudejarAlcañiz
CrespomahomaCalandaMudejarAlcañiz
de cahatCalemaCalandaMudejarAlcañiz
De NocelmaCalandaMudejarAlcañiz
de NoÇalamaCalandaMudejarAlcañiz
de NoAliCalandaMudejarAlcañiz
de NoAmetCalandaMudejarAlcañiz
De NoBraezCalandaMudejarAlcañiz
de noMahomajuradoCalandaMudejarAlcañiz
el condemahomaCalandaMudejarAlcañiz
el condeDuramenCalandaMudejarAlcañiz
El CondeAliCalandaMudejarAlcañiz
el conde AudallaCalandaMudejarAlcañiz
el ferreroAliFerreroCalandaMudejarAlcañiz
el RoyoAliCalandaMudejarAlcañiz
el RoyoMahomaCalandaMudejarAlcañiz
EzquerreroBraezCalandaMudejarAlcañiz
EzquerreroCalemaCalandaMudejarAlcañiz
EzquerreroAudallaCalandaMudejarAlcañiz
EzquerreroMahomaCalandaMudejarAlcañiz
fardalesla viuda de aliviudaCalandaMudejarAlcañiz
GazelaJuceCalandaMudejarAlcañiz
GazelaMahomaCalandaMudejarAlcañiz
GilMiguelCalandaCristianoAlcañiz
HomadielMahomaCalandaMudejarAlcañiz
la buriellaCalandaMudejarAlcañiz
La casera del alcaydecaseaCalandaMudejarAlcañiz
la viuda de Amet de BrizviudaCalandaMudejarAlcañiz
La viuda de çalagardetviudaCalandaMudejarAlcañiz
La viuda de farx ChicalaviudaCalandaMudejarAlcañiz
La viuda de FarxMonferrizviudaCalandaMudejarAlcañiz
LagataMahomaCalandaMudejarAlcañiz
MançorielAliCalandaMudejarAlcañiz
MelichBreazCalandaMudejarAlcañiz
MoçotMahomaCalandaMudejarAlcañiz
MoçotJuceconsejeroCalandaMudejarAlcañiz
MoçotMahomaCalandaMudejarAlcañiz
Monferrizpupilos fr YucepupilosCalandaMudejarAlcañiz
MoriscopobreCalandaMudejarAlcañiz
MoriscoMahomaCalandaMudejarAlcañiz
OnecarzapateroCalandaMudejarAlcañiz
PateniBraezCalandaMudejarAlcañiz
PeonMahomaCalandaMudejarAlcañiz
PeonBraezCalandaMudejarAlcañiz
Peonla viuda viudaCalandaMudejarAlcañiz
PeraltaMosen JaymevicarioCalandaMudejarCalanda
PereblanchCalemaCalandaMudejarAlcañiz
PeronAudallaCalandaMudejarAlcañiz
PinchinetBraez mayorCalandaMudejarAlcañiz
PinchinetBraez menorCalandaMudejarAlcañiz
PinchinetBraezCalandaMudejarAlcañiz
PinchinetAliCalandaMudejarAlcañiz
SaltamatasmahomaCalandaMudejarAlcañiz
SaltamatasBraezCalandaMudejarAlcañiz
SaltamatasDuramenCalandaMudejarAlcañiz
SamperueloAliconsejeroCalandaMudejarAlcañiz
SparteroAliCalandaMudejarAlcañiz
SparteroBraezCalandaMudejarAlcañiz
SparteroMahomaCalandaMudejarAlcañiz
TrompetamahomaCalandaMudejarAlcañiz
VentanaljaymeCalandaCristianoAlcañiz
XadetmahomaCalandaMudejarAlcañiz
XateviMahomaCalandaMudejarAlcañiz
XimenoAudallaCalandaMudejarAlcañiz
ZepAliCalandaMudejarAlcañiz
ZeyneAli el mayorCalandaMudejarAlcañiz
AlfanianmahomaFoz-CalandaMudejarAlcañiz
AraguaMahomaFoz-CalandaMudejarAlcañiz
AsensioMahomaFoz-CalandaMudejarAlcañiz
BlaxÇalemaFoz-CalandaMudejarAlcañiz
BraymotBraezJuradoFoz-CalandaMudejarAlcañiz
BraymotDuramenFoz-CalandaMudejarAlcañiz
CeytejedorFoz-CalandaMudejarAlcañiz
ChaatAlfaquiFoz-CalandaMudejarAlcañiz
ChaetBraemjuradoFoz-CalandaMudejarAlcañiz
ChenarotAliFoz-CalandaMudejarAlcañiz
ChenarotJuceFoz-CalandaMudejarAlcañiz
ChirideuCahiFoz-CalandaMudejarAlcañiz
ColmielloCalemaFoz-CalandaMudejarAlcañiz
Corral OsmenAlaminFoz-CalandaMudejarAlcañiz
de AguaJuceFoz-CalandaMudejarAlcañiz
de AguaBraezFoz-CalandaMudejarAlcañiz
el calveromahomaFoz-CalandaMudejarAlcañiz
FigueraBraezFoz-CalandaMudejarAlcañiz
GazelaMahomaFoz-CalandaMudejarAlcañiz
GazelaAliFoz-CalandaMudejarAlcañiz
la viuda de Yuce IllelviudaFoz-CalandaMudejarAlcañiz
MontesinosMahomaFoz-CalandaMudejarAlcañiz
MuçaÇalemaFoz-CalandaMudejarAlcañiz
PancalienteJuceFoz-CalandaMudejarAlcañiz
PanclaienteMuçaFoz-CalandaMudejarAlcañiz
PinchinetFoz-CalandaMudejarAlcañiz
SailloAliFoz-CalandaMudejarAlcañiz
ScuderomahomaFoz-CalandaMudejarAlcañiz
ScuderoBraexFoz-CalandaMudejarAlcañiz
TexedorMahomatejedorFoz-CalandaMudejarAlcañiz
VergeletÇalemaFoz-CalandaMudejarAlcañiz
xanigaMahomaFoz-CalandaMudejarAlcañiz
YlelMahomaFoz-CalandaMudejarAlcañiz
ZaylfaraxFoz-CalandaMudejarAlcañiz
ZaylMahomaFoz-CalandaMudejarAlcañiz
ZaylCalemaFoz-CalandaMudejarAlcañiz
La población de Aragón según el fogaje de 1495.

Impactos: 89

Grupo de Estudios Calandinos